Cennik wizyt u psychologa

Wizyta u psychologa zarówno stacjonarna jak i online – cena wizyty – 200 zł. 

Rozmowa z psychologiem. Doprecyzowanie oczekiwań pacjenta, opowiedzenie swojej historii, opisanie obszarów problemowych i często pierwsza informacja od psychologa na temat dalszego możliwego rozwiązania problemów pacjenta i propozycja dalszego postepowania. 

Wywiad po którym ustalamy wstępny plan terapii psychologicznej zazwyczaj zajmuje 3 spotkania.

Istnieje możliwość sesji przedłużonej do 90 minut  (w przypadku takiej potrzeby proszę o kontakt). 

Konsultacja u psychologa może też być wizytą jednorazową. 

Sesje terapeutyczne czyli takie, których celem jest poprawa stanu pacjenta oraz zwiększenie jego wiedzy na temat natury  problemu i wsparcie w uzyskaniu poprawy w oparciu o techniki poznawczo-behawioralne, dialektyczno-behawioralne, psychoedukację. 

Zazwyczaj jest to cykl kilku spotkań terapeutycznych, poprzedzonych wywiadem. 

Zarówno stacjonarna jak i online – 200 zł. 

Potwierdzenie lub wykluczenie hipotezy o konkretnym zaburzeniu, przy użyciu standaryzowanych kwestionariuszy psychologicznych i wywiadu psychologicznego – zakończone pisemnym raportem diagnostycznym. Diagnoza w zależności od narzędzia jest zgodna z klasyfikacją DSM-5 lub ICD-10. 

Kiedy warto przeprowadzić badanie psychologiczne: Kiedy wywiad nie daje wystarczających odpowiedzi, kiedy potrzebujemy badania psychologicznego do dalszych działań klinicznych (często z polecenia psychiatry), w toku pracy terapeutycznej czy konsultacji celem ustalenia dalszych kroków, kiedy chcemy dowiedzieć się o sobie więcej i kiedy specjalista potrzebuje więcej informacji by pracować skuteczniej (np. określenie zasobów poznawczych, stylów przywiązania, 

Diagnoza psychologiczna obejmuje różne obszary – zaburzeń (np. osobowości, depresja kliniczna) ale także rozwoju osobistego (diagnoza kompetencji zawodowych), funkcjonowania w środowisku (diagnoza kompetencji społecznych), osobowości (nie tylko zaburzenia ale także styl osobowości, cechy ułatwiające i utrudniające pracę terapeutyczną).  

Pierwsze spotkanie diagnostyczne – 200 zł – (60 minut); 

Kolejne wizyty diagnostyczne – po ustaleniu potrzeby – 250 zł -350 zł (ilość wizyt jest zależna od rodzaju diagnozy, czasem są to dwie czasem cztery wizyty, płatności dokonujemy za kolejną wizytę); 

Podstawą diagnozy jest wywiad psychologiczny i wypełnienie kwestionariusza  Diva-5.  Pełna diagnoza psychologiczna ADHD wymaga bardzo często różnicowania z innymi zaburzeniami. Dlatego w takiej sytuacji potrzebne są dodatkowe badania i wywiad. Najczęściej wykorzystywane w tej sytuacji są – w zależności od historii pacjenta: Kwestionariusze do badania i diagnozy – lęku, stylu radzenia sobie ze stresem, temperamentu, samooceny czy zaburzeń osobowości. 

Podstawowa wersja diagnozy psychologicznej ADHD zawiera – w kolejności: 

  • wywiad wstępny 60 minut 200 zł,
  • wywiad pogłębiony oraz narzędzia: Wywiad do Diagnozy ADHD – DIVA-5, PTS-Kwestionariusz Temperamentu (90 min.) 350 zł
  • pisemną opinię i omówienie (60min.) 400zł

Cena 950 zł 

Dodatkowe kwestionariusze, które mogą być potrzebne (ceny badań są aktualne jeżeli są częścią powyższej diagnozy ADHD):

  • Kwestionariusz do diagnozy zaburzeń osobowości SCID-5 – 350 (90 min spotkanie + kwestionariusz); 
  • Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT(R), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS (kwestionariusze) – 100
  • Dodatkowe spotkania uzupełniające wywiad – 200/300 zł (60/90min)

Płatności można robić z sesji na sesję lub zapłacić jednorazowo. Wszystkie dodatkowe koszty zawsze ustalamy wcześniej i potwierdzamy akceptację.

Istnieje też możliwość skorzystania z MediPay czyli rozłożenia płatności na raty, w tym celu proszę o kontakt. 

Badanie psychologiczne w kierunku depresji jest okazją dla pacjenta do przyjrzenia się swoim trudnościom bardziej wprost i pomaga podjąć decyzję odnośnie ewentualnej konsultacji psychiatrycznej. Zachęcam do takiej diagnozy osoby, które czują, że raport pisemny z takiego badania będzie dla nich cennym argumentem w drodze po pomoc. 

Użyte narzędzia są narzędziami klinicznymi, standaryzowanymi i oprócz opisu trudności jakich doświadcza pacjent i przyrównania ich do oficjalnych kryteriów diagnostycznych dla depresji dostarczają informacji istotnych dla dalszego procesu terapii. 

Diagnoza obejmuje zazwyczaj dwa spotkania – wywiad, przeprowadzenie badania  i raport pisemny z informacją o spełnianiu lub nie – kryteriów diagnostycznych oraz o nasileniu samego zaburzenia.   

Do diagnozy depresji używamy zazwyczaj poniższych testów: 

KPD – Kwestionariusz poczucia depresji, CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku.  Samo wypełnianie kwestionariuszy zajmuje ok 20-30 minut. 

Po wywiadzie może pojawić się potrzeba zmiany kwestionariuszy lub dodania innych – co jest omawiane z pacjentem. 

Standardowy cennik diagnozy depresji: 

Pierwsza wizyta – wywiad, badanie – 60 minut – 200 zł. 

Drugie spotkanie – omówienie raportu i rekomendacji – 300 zł

 

* O przeprowadzeniu testów można zdecydować po pierwszym spotkaniu. Zasadniczo, sama konsultacja psychologiczna daje odpowiedź na to czy mam objawy depresji oraz np. o potrzebie konsultacji psychiatrycznej z uwagi na nasilenie objawów (lub jej braku).

Pełna opinia na podstawie pięciu kwestionariuszy psychologicznych, uwzględniająca:

  • czynniki osobowościowe – reagowanie na stres, lękowość, temperament; 
  • kompetencje społeczne w kontekście pracy zawodowej; 
  • preferencje i zainteresowania zawodowe; 

Cena z testami online: 850 zł (zawiera 5 kwestionariuszy, raport pisemny i 60 minutową wizytę z omówieniem)

Cena z testami papierowymi w gabinecie: 950 zł (różnica wynika z czasu gabinetowego przeznaczonego na wypełnienie testów)

Opłaty można rozłożyć na raty – proszę o wiadomość. 

 

Istnieje możliwość dostępności psychologa dla pracowników firmy prze określoną ilość godzin miesięcznie, aktualnie tylko on-line (akt.kwiecień 2024)